Böcker och annat av Joseph Davis

Välkommen till min hemsida! Här hittar du några av mina skrivelser och andra projekt. I menyn till vänster finns läsmaterial och skrivtips för barn, ungdomar och de unga i sinnet, både på svenska och på engelska. Mer kommer hela tiden, så håll utkik här och på min facebooksida.

. . . and, before you turn to Google Translate for your daily dose of robotic improv comedy, here is the same message in English: Welcome! Here you can find some of my writings and other projects. In the menu on the left, there are stories and writing tips for children, youth, and the young at heart, both in Swedish and in English. New stories will be added regularly, so keep a lookout here and on my facebook page.