Om mig/ kontakt

profilbild

Tack för att du har tagit dig mödan att utforska min hemsida! Nu förväntar du dig något slags presentation av mig, och jag ska göra mitt bästa:

Om dagarna och kvällarna jobbar jag med världens bästa ungdomar och barn i Equmeniakyrkan i Arvika. I min fritid tycker jag om att skriva, och som amerikansk ungdomsledare bosatt i Sveriges roligaste landskap har jag alltid någonting att skriva om. Bland mina mest trogna läsare finns barn, ungdomar och vuxna från lite olika världsdelar, och därför skriver jag på svengelska — ibland på svenska, ibland på engelska, ibland båda två.

Vad mer ska jag säga? Har du frågor om mig, mina böcker, min föreläsning om kreativt skrivande eller något annat får du gärna höra av dig:

josepharthurdavis@gmail.com

facebook.com/josephdavisbooks

And now, in English:

hat

Thanks for exploring my website! You are probably expecting some kind of presentation of who I am, so I will do my best:

By day and by night, I work with the world’s best youth and children in the Equmenia Church in Arvika. (Yes, I know the official English name is Uniting Church in Sweden, but would you really want to be called that when you could have a name like Equmenia? Just follow the link in the Swedish text, and I’m sure you’ll be dying to learn how to pronounce Equmeniakyrkan.) Anyway, in my free time, I like to write stories, and as an American youth leader living in Sweden’s funniest province, I always have something to write about.  Among my most faithful readers are children, youth and adults from various parts of the world, and so I write in Swenglish — sometimes in Swedish, sometimes in English, sometimes both.

What else should I say? If you have any questions about me, my books, my creative writing presentation for schools, or anything else, feel free to contact me.

josepharthurdavis@gmail.com

facebook.com/josephdavisbooks