Länkar till ljudboken av Markus av Trolyrien med diskussionsfrågor (Youtube):

Del 1:

Kapitel 1          Kapitel 2          Kapitel 3

Kapitel 4          Kapitel 5          Kapitel 6

Kapitel 7          Kapitel 8         Kapitel 9

Kapitel 10        Kapitel 11        Kapitel 12

Kapitel 13        Kapitel 14        Kapitel 15

Kapitel 16        Kapitel 17         Kapitel 18

 

Del 2:

Kapitel 1          Kapitel 2          Kapitel 3

Kapitel 4          Kapitel 5          Kapitel 6

Kapitel 7          Kapitel 8          Kapitel 9

Kapitel 10        Kapitel 11        Kapitel 12

Kapitel 13        Kapitel 14        Kapitel 15

Kapitel 16        Kapitel 17        Kapitel 18

Kapitel 19        Kapitel 20

 

Del 3:

Kapitel 1          Kapitel 2          Kapitel 3

Kapitel 4          Kapitel 5          Kapitel 6

Kapitel 7          Kapitel 8          Kapitel 9

Kapitel 10        Kapitel 11        Kapitel 12

Kapitel 13        Kapitel 14        Kapitel 15

Kapitel 16        Kapitel 17        Kapitel 18

Kapitel 19        Kapitel 20        Kapitel 21

Kapitel 22        Kapitel 23